top of page

GROW WITHIN FLOW

Na een in depth intake gesprek wordt je een vragenlijst toegestuurd. In een feedback gesprek over je antwoorden op deze vragen, wordt een B(ehouden)O(ntwikkelen)L(oslaten) roadmap uitgezet. In drie opvolgsessies worden de drie dimensies- B, O en L- verder uitgediept, onder andere via de A(ntecedent)B(ehavior)C(onsequence)- methodiek wat zorgt voor de efficiëntie, doeltreffendheid en effectiviteit zelve. Daarna blijft Mimausa (en zijn in spe community) levenslang je one stop shop voor alle vraagstukken waarmee je in contact komt en waarmee je zelf geen weg weet of waarvan je de oplossing wil delen.

 Dit mechanisme van bewustwording en bewustzijnsverruiming is uniek daar het jouw problematiek zichtbaar en hanteerbaar maakt. Aan welk gedrag wil jij werken, welk gedrag wil jij loslaten en welk gedrag wil je behouden. Daar het om jouw gedrag gaat is het uniek want jij bent uniek. Het is enkel voor jou, met andere woorden exclusief. Daar we dat gedrag van jou dat we willen behouden uitdiepen, dat gedrag van jou dat je wil loslaten ook effectief afbouwen en dat gedrag van jou dat je wilt ontwikkelen verder doen ontkiemen is dit mechanisme efficïent, doeltreffend en effectief.

Introduction

IN DEPTH INTAKE GESPREK

In dit kennismakingsgesprek wisselen we elkaars ervaring en levensloop uit en beslissen we of er verder wordt samengewerkt. Bij samenwerking wordt jou een vragenlijst toegestuurd.

Feedback

FEEDBACK GESPREK

Je antwoorden op de vragen uit de vragenlijst worden uitvoerig met jou besproken en er wordt een B(ehouden)O(ntwikkelen)L(oslaten) roadmap uitgezet.

Followup

OPVOLGSESSIES (3)

De drie dimensies- B, O en L- worden verder uitgediept, onder andere via de A(ntecedent)B(ehavior)C(onsequence)- methodiek.

Daarna blijft Mimausa (en zijn in spe community) levenslang je one stop shop voor alle vraagstukken waarmee je in contact komt en waarmee je zelf geen weg weet of waarvan je de oplossing wil delen.

bottom of page