top of page
Privacy Policy

PRIVACYBELEID

Mimausa gaat zorgvuldig om met jouw gegevens en neemt de privacy van persoonsgegevens dan ook serieus.
De website https://www.mimausa.be wordt beheerd door Mimausa en een persoonlijk aangestelde websitebeheerder.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze website is beschermd door intellectuele rechten en behoort toe aan Mimausa of rechthoudende derden. Het is verboden foto’s, teksten of eender welke andere inhoud te gebruiken, kopiëren, verspreiden of reproduceren zonder uitdrukkelijke toestemming van Mimausa.

Reikwijdte en aanvaarding van deze Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring is van toepassing op de persoonsgegevens die Mimausa over jou verzamelt met als doel jou haar diensten en producten aan te bieden. Mimausa gaat zorgvuldig om met je persoonlijke gegevens.

Gegevens CommV:
Naam: Mimausa
Adres: Dam 15, 9080 Zaffelare (België)
Ondernemingsnummer: BE0738.456.644

Elke inschrijving betekent aanvaarding door de klant van de algemene voorwaarden en deze privacyverklaring. Deze staan duidelijk vermeld op de website.

Door Mimausa verzamelde persoonsgegevens

Wanneer je via de website een formulier invult, een aankoop doet of een gebruikersaccount aanmaakt zal je gevraagd worden om jouw persoonsgegevens of die van je gezinsleden in te vullen. Deze gegevens kunnen tevens worden opgevraagd tijdens een kennismakingsgesprek. Enkel de gegevens die je zelf verstrekt worden verwerkt.

Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

•    Voor- en achternaam
•    Adres
•    E-mailadres
•    Telefoonnummer
•    Adres
•    Geboortedatum
•    Bedrijfsnaam
•    Ondernemingsnummer

Met welk doel worden de persoonsgegevens gebruikt

•    Naam, adres- en bedrijfsgegevens: om een factuur op te maken.
•    Telefoonnummer: om je te kunnen contacteren mochten er last minute wijzigingen zijn.
•    E-mailadres:

  1. Om je via e-mail de praktische informatie en updates over de door jou gereserveerde diensten te bezorgen. De communicatie verloopt gebeurlijk via e-mail.

  2. Om je gebruikersaccount voor de webshop en leeromgeving aan te maken en te beheren.

•    Geboortedatum: voor de bepaling van leeftijdscategorieën bij activiteiten voor kinderen en voor het klantenprofiel aan te vullen.
•    De persoonsgegevens van gezinsleden: als contactgegevens bij activiteiten voor kinderen.

Overmaken aan derden

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met derden binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met Mimausa verbonden zijn of met enige andere partner van Mimausa.

Mimausa garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

De facturatiegegevens die worden achtergelaten of doorgemaild om opmaak van een factuur mogelijk te maken, worden bewaard. Enkel Mimausa heeft toegang tot deze database. Er is een wettelijke verplichting facturen 10 jaar te bewaren. Dat betekent dat je gegevens ook gedurende die periode in het door haar gebruikte systeem bewaard blijven.
De persoonsgegevens die Mimausa van jou ontvangt, zullen nooit worden doorgegeven of doorverkocht aan derden zonder jouw uitdrukkelijke toestemming.
Je gegevens worden niet langer dan noodzakelijk bewaard dan voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen, rekening houdend met de wettelijke bepalingen.
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kan een verzoek tot inzage of verwijdering sturen naar Mimausa waarop zij zo snel mogelijk, maar altijd binnen de 4 weken, zal reageren.

In kaart brengen van jouw websitebezoek

Door algemene, niet-persoonlijke, bezoekgegevens te verzamelen, kan de werking van de website geoptimaliseerd worden voor de gebruikers. Deze gegevens (zoals IP-adres en browsergegevens) worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op deze website.
Er wordt op deze website ook gebruik gemaakt van Google Analytics. Alle informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd.

Cookies

Voor een zo goed mogelijke werking van deze website worden cookies gebruikt.

Een cookie is een klein bestandje dat door deze website wordt meegestuurd en door jouw browser op het apparaat waar je onze website mee bezoekt wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar onze website teruggestuurd worden, wanneer je de website opnieuw bezoekt.

Wil je de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen via je browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen.

Nieuwsbrief

De emailadressen die worden gebruikt voor de nieuwsbrief van Mimausa werden verkregen doordat het e-mailadres vrijwillig achtergelaten werd op de website https://www.mimausa.be, doordat een online formulier werd ingevuld, doordat er een gratis weggever werd gedownload, doordat er contact opgenomen werd via email of doordat er werd deelgenomen aan een activiteit georganiseerd door Mimausa. 

De e-mailadressen worden toegevoegd aan de mailinglijst van Mimausa.

Je kan je steeds afmelden van de nieuwsbrieven via de afmeldlink onderaan de nieuwsbrief. Na de afmelding wordt je emailadres permanent verwijderd uit de mailinglijst.

Klacht

Klachten kan je steeds sturen naar wernerdekuyffer@hotmail.com.

Je beschikt ook over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be).

bottom of page